درباره ما


1396/03/06

Translation and Editing Research Paper (TERP) website helps researchers and postgraduates open up new research windows to publish the outcome of their research for international readerships. Catching the thousand of readership’s eye happens through a good command of English writing.

This research oriented website (TERP) has two main functions to increase postgraduates’ and researchers’ publication records. First, the TERP website provides translation services done by expert translators from Persian to English and to French – the reverse. Second, this website also provides editing support to postgraduates and researchers and this support is made by experienced Persian, English and French language editors and writers. TERP also provides editing support to postgraduates (Master and PhD students) whose theses have been written in Persian, English and French, before they go through the final oral presentation.

Researchers and postgraduates will feel confident to submit their research papers to a Persian, English or French journal for publication with a least anxiety or stress.

The cost of orders for translation and editing services will be provided to the researchers/postgraduates with an SMS/E-mail in less than 24 hours.
 

مدیر سایت: دکتر حسین بزرگیان

 

فارغ التحصیل دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا

استادیار دانشگاه مازندران

نویسنده، ویراستار و منتقد ژورنال های علمی - پژوهشی داخلی و خارجی

 

ویراستاران:

1. دکتر روت گرین وی (دانشگاه سان شاین کوست -استرالیا)

2. دکتر کوین گلشن  (دانشگاه  فنی کوئینزلند -استرالیا)

3. دکتر الیندا ماهونی (دانشگاه ویکتوریا - استرالیا)

4. مهرآیین مخبری (دانشجوی دکتری از دانشگاه اکلاهاما - آمریکا )

5. دکتر ابراهیم فخری ( مدر