قوانین و مقررات


1396/05/22

قوانین و مقررات وب سایت ترپ

  1. گروه ترپ به هیچ عنوان برای کاربرانجام کار پژوهشی شامل نگارش مقاله وپایان نامه نمی پذیرد بلکه ویرایش و ویراستاری مقاله وپایان نامه انجام می دهد.
  2. کاربر بطور مجانی از طریق ثبت نام با ایمل معتبر وارد سایت ترپ شود.
  3. وبسایت ترپ زمانی با کاربر در ارتباط خواهد بود که کاربر سفارش ترجمه یا ویرایش خود را در وب سایت بارگذاری نماید.
  4. بعد از بارگذاری، کارشناس ترپ برای ارزیابی سفارش ترجمه یا ویرایش کاربر به گروه تخصصی ارسال می شود و بعد از 24 ساعت از طریق ایمیل یا پیامک به کاربر اطلاع داده می شود.
  5. کاربر اطلاعات در مورد هزینه اولیه و هزینه کل دریافت می کند.
  6. بعد از موافقت کاربر نسبت به هزینه، بعد از پرداخت هزینه اولیه، قرارداد بین کاربر و وب سایت ترپ منعقد می شود.

6.1 پرداخت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی موجود در وبسایت انجام می شود.

  1. زمان انجام سفارش برای ترجمه 7-8 روز کاری و ویرایش 5-7 روز کاری می باشد. ترپ موظف می باشد به کاربر اطلاع دهد اگربخاطرحجم انجام کار به زمان بیشتری نیاز هست.

7.1 در صورتی که تحویل سفارش بیش از 48 ساعت بعد از توافق به تاخیر بیافتد، وب سایت ترجمه موظف به پرداخت خسارت ¼  کل هزینه می باشد. 

8. بعد از اتمام کارترجمه یا ویرایش، به کاربر اطلاع داده خواهد شد تا هزینه باقی مانده را از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی واریز نماید تا سفارش انجام شده در صفحه کاربر دانلود کند.

9. سفارش ترجمه توسط گروه مترجمین و گروه ویرایش بطور مجزا انجام می شود و هزینه هر دو دریافت می شود.

10. مرکز ترجمه دسترسی مداوم و بی وقفه به وب سایت را متضمن نمی شود اگرچه یک گروه ای تی پشتیبانی وب سایت ترپ را بر عهده دارند.

11. مرکز ترجمه می تواند طبق صلاحدید خود هر گونه قرارداد را با یک اعلان لغو نماید. این اعلان می تواند به صورت ایمیل، سیستم پیغام گذاری یا پیامک باشد. در صورتی که یک قرارداد از سوی وب سایت ترپ لغو گردد. ترپ کل مبلغ آن سفارش را به کاربر باز خواهد گرداند.

12. کاربر می تواند طبق صلاحدید خود هر گونه قرارداد را با یک اعلان لغو نماید. روش های اعلان در روزهای کاری و ساعات اداری است. در صورتی که یک قرارداد از سوی کاربر لغو گردد وب سایت ترپ، ترجمه های انجام شده را در قبال دریافت هزینه آن به علاوه 15 درصد از هزینه کل سفارش، به عنوان جریمه ناشی از لغو، به کاربر تحویل می دهد و این مبالغ از کل هزینه دریافتی کسر و مابقی مبلغ به کاربر بازگردانده خواهد شد.

13. مرکز ترجمه مسئولیتی در قبال عدم انجام تعهدات خود که در نتیجه مواردی خارج از اختیار ترپ نظیر وقوع بلایای طبیعی، شرایط غیرعادی، قطعی کلی شبکه اینترنت و دیتا، خرابی در هاستینگ و ... باشد، نخواهد داشت.

14 . در صورتی که کاربر نسبت به کیفیت سفارش تحویلی اعتراض داشته باشد، این اعتراض توسط مدیر و گروه ترجمه و ویرایش مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی تایید تیم سردبیری نسبت به ویرایش سفارش و یا بازپرداخت بخشی از هزینه سفارش به کاربر، طبق قوانین سایت توافق می گردد.

15. مدیر، کارشناسان، مترجمین و ویرایشگران ملزم به حفظ اطلاعات موجود در سفارش کاربر هستند. بدیهی است که مراجع قانونی با ارائه حکم دادگاه قادرند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

16. تمام حقوق مادی و معنوی سفارش ترجمه شده متعلق به کاربر خواهد بود.

 

 


آخرین پست ها

  • Have you ever been at a loss of words to ink your thinking? If so, most probably you tied the ideas in your mind but could not shape them in a well-or...


  • Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. ...


  • The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymph...