مشتریان
1026
سفارشات
721
سفارشات تحویل داده شده
453

آخرین مطالب ترپ بلاگ

1396/03/04
Hossein Bozorgian

Have you ever been at a loss of words to ink your thinking? If so, most probably you tied the ideas in your mind but could not shape them in a well-organized and –structured way and thus the quote, “No fear to write. No mercy to edit” would make sense. Terp group is committed to translate your scholarly ideas in Persian into English, Arabic and French and the reverse.

1396/03/04
Hossein Bozorgian

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu s...

1396/03/04
Hossein Bozorgian

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph, for quick jigs vex! Fox nymphs grab quick-jived waltz. Brick quiz whangs jumpy veldt fox. Bright vixens jump; dozy fowl quack. Quick wafting zephyrs vex bold Jim. Quick zephyrs blow, vexing daft Jim. Sex-charged fop blew my junk TV quiz. How quickly daft jumping zebras vex. Two driven jocks help fax my big quiz. Quick, Baz, get...

درباره ما

...

Translation and Editing Research Paper (TERP) website helps researchers and postgraduates open up new research windows to publish the outcome of their research for international readerships. Catching the thousand of readership’s eye happens through a good command of English writing. This research oriented website (TERP) has two main functions to increase postgraduates’ and researchers’ publication records. First, the TERP website provides translation services done by expert translators from Persian to English and to French – the reverse. Second, this website also provides editing support to postgraduates and researchers and this support is made by experienced Persian, English and French language editors and writers. TERP also provides editing support to postgraduates (Master and PhD students) whose theses have been written in Persian, English and French, before they go through the final oral presentation. Researchers and postgraduates will feel confident to submit their research papers to a Persian, English or French journal for publication with a least anxiety or stress. The cost of orders for translation and editing services will be provided to the researchers/postgraduates with an SMS/E-mail in less than 24 hours.   مدیر سایت: دکتر حسی...

درباره مدیر

...

  دکتر حسین بزرگیان استادیار گروه آموزشی زبان ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران تحصیلات:  1388  کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه فنی کوینزلند- استرالیا  1391  دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه فنی کوینزلند- استرالیا   سوابق آموزشی: 1391             مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران - از سال مدرس دانشگاه فنی نوشیروانی بابل  1382 -1387 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر- 1385 - 1386   سوابق پژوهشی: 1388-1390 مشارکت در پروپژه ملی اموزش بومیهای استرالیا کوینزلند- 1391مشارکت در پروژه ایالتی   http://eprints.qut.edu.au/74876/ منتقد و ویراستار چهار مجلات علمی انگلیسی داخلی و پنج مجلات علمی بین لمللی تلفن دفتر : 35302677-011 جهت دریافت رزومه به بخش انگلیسی ترپ ملاحظه بفرمایید:      

ثبت انتقادات، پیشنهادات و شکایات

ترجیحا سوالتان را از طریق ایمیل و اس ام اس بپرسید و ظرف کمتر از 24 ساعت جواب سوالتان را دریافت نمایید . لطفا تماستان بین ساعت 4.00 بعد از ظهر تا 9.00 شب باشد.
شماره تماس:
011-323-01486
0912-840-2918
0911-314-2001 (در صورت ضرورت)
پست الکترونیک:
terp1391@gmail.com
hosseinqut@gmail.com (در صورت ضرورت)