ترپ بلاگ


1399/06/20
Hossein Bozorgian

بین دسته بندی های مختلفی که از ترجمه ارائه شده است، ضروری می نماید نوع دیگری از تفکیک ترجمه ها را اضافه کنیم که گرچه در دسته‌بندی‌های علمی و تعریف شده نمی گنجد، اما قطعاً از نگاه پژوهشگر تیزبین و زیرک دور نخواهد ماند. البته در این نوع دسته بندی که با آن اشاره خواهد شد، متون عمومی جایی ندارند و روی سخن ما با متون تخصصی و متونی است که در کشاکش ارسال به ژورنال ها و داوری هستند. این دسته بندی ترجمه پیش از هر چیز متوجه مترجم است. مترجم آشنا با پژوهش و مترجم بیگانه با آن. به تعبیری دست...

1399/06/14
Hossein Bozorgian

کار هر کس نیست خرمن کوفتن... شاید بارها اصطلاح سهل و ممتنع را شنیده باشید. این اصطلاح مختص به حوزه ادبیات و بلاغت است و به هر سخنی پیوند میخورد که ربط اجزای کلامش در ظاهر آسان باشد، اما اگر کسی اقدام به آن کند، از انجامش در می ماند. این اصطلاح که در حوزه ادبیات بیش از هر کس، با نام شیخ اجل، سعدی شیرازی پیوند خورده در یک کلام به قطعه ای (شعر یا نثر) گفته می شود که در ظاهر آسان نماید، ولی نظیر آن گفتن مشکل باشد. اما با کمی اغماض شاید بتوان این اصطلاح را بسط داد و از حوزه ادبیات به حوزه های دیگ...

1399/06/14
Hossein Bozorgian

در صورت درخواست کاربر مبنی بر ترجمه فوری و سریع، عملکرد ترپ چگونه خواهد بود؟ در صورتی که کاربری درخواست دریافت سفارش خود را زودتر از بازه زمانی تعریف شده در قوانین ترپ داشته باشد، هزینه تمام شده سفارش، مشمول ۱۵ درصد افزایش قیمت خواهد شد. آیا متون تخصصی، توسط مترجم متخصص همان رشته ترجمه خواهد شد؟ ...

1399/06/13
Hossein Bozorgian

واژه «ترجمه» مشتق از«تَرجُمان» است. درباره خاستگاه ترجما نظرهاي مختلفي از سوي دانشمندان لغت شناس بيان شده است. گروهی برایش ریشه عربی قایل هستند و آن را از واژه "رجم" به معنی پرتاب کردن سنگ می دانند. به این ترتیب باید متن را همچون سنگی بدانیم که از یک زبان به زبان دیگری پرتاب می شود. گروهی نیز آن را از واژه سریانی ترگمانا «Targmana»سریانی می دانند که خود مشتق از ترگومانو «Targumanu» آکادی است و فعل آن در زبان آرامی ترگم یا ترجم «Targ...

1399/05/27
Hossein Bozorgian

مقالات خارجی 1. مقالات آی اس آی ISI (Institute for Scientific Information) مقالات ISI آن دسته از مقالاتی هستند که در مجله های ISI  چاپ می شوند. برای شناخت مجله ISI  بهتر است نگاهی گذرا به پیشینه آن داشته باشیم: "یوجین گارفیلد" در سال 1956 با هدف فهرست نویسی و تجزیه و تحلیل اسناد، مؤسسه اطلاعات علمی را با نام اختصاری ISI تأسیس کرد. پس از آن، مؤسسه علمی تامسون در سال ۱۹۹۲ آن را خرید و از آن پس بود که با عنوان Thomson ISI  شناخته شد و اکنون نیز با...

1396/03/04
Hossein Bozorgian

Have you ever been at a loss of words to ink your thinking? If so, most probably you tied the ideas in your mind but could not shape them in a well-organized and –structured way and thus the quote, “No fear to write. No mercy to edit” would make sense. Terp group is committed to translate your scholarly ideas in Persian into English, Arabic and French and the reverse.

1396/03/04
Hossein Bozorgian

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu s...

1396/03/04
Hossein Bozorgian

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph, for quick jigs vex! Fox nymphs grab quick-jived waltz. Brick quiz whangs jumpy veldt fox. Bright vixens jump; dozy fowl quack. Quick wafting zephyrs vex bold Jim. Quick zephyrs blow, vexing daft Jim. Sex-charged fop blew my junk TV quiz. How quickly daft jumping zebras vex. Two driven jocks help fax my big quiz. Quick, Baz, get...